Podaci o firmi

М-GRAF DOO
Krste Bosanca 29, 37240 Trstenik, Srbija
PIB: 101306987
Matični broj: 17285793
Šifra delatnosti: 1812
Tekući računi
205-0000000004029-29
330-0000045000090-54
330-0070100011660-18
160-0000000067803-76

Telefon: +381 (0)37 716 770
Telefon: +381 (0)37 718 220
Fax: +381 (0)37 710 290
Email: mgraf.ts@gmail.com
Email: mgraf.ctp@gmail.com

Kontaktirajte nas